Privacybeleid

Wij zijn Dierenarts Ilse Bassez, met kantoor te Hoebeek 1, 9250 Waasmunster. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0841272090. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

WELKE GEGEVENS SLAGEN WIJ OP?
 • Persoonsgegevens die u ons geeft: uw naam en e-mailadres wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier op www.dehoebeek.be en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van diensten.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen door uw gebruik van onze website of diensten:
  • Loginformatie: wij bewaren sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browserinformatie;
   • De externe website die u doorstuurde;
   • De pagina’s die u bezocht op onze website;
   • Het tijdstip en de datum van iedere pagina die u bezocht;
   • Details over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens)
  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookies beleid).
HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier op de website of via email;
 • Facturatie en communicatie naar u te doen met betrekking op onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere organisaties of verenigingen delen. Houd er rekening mee dat sociale media-aanbieders uw persoonsgegevens kan verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn.
 • Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.
HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij een offerte aanvraag) worden niet langer bewaard dan nodig. U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen via info@dehoebeek.be om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U heeft het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;
 • uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

CONTACT

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@dehoebeek.be.